E-BÜLTEN
Vergi Danışmanı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

KOBİLERDE YENİDEN YAPILANMA

YENİDEN YAPILANMA NEDİR? (REORGANİZASYON)            

Kurumsallaşma amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon yapısıdır. İnsan kaynakları, yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama, satış ve otomasyon yapı ve politikalarının oluşturulmasıdır. Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden tanımlanması, şirket faaliyetlerinin gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, bunları sağlayabilecek yeni veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulmasıdır.

*Şirketin mevcut durum ve organizasyon yapısının değerlendirilerek, kuvvetli ve zayıf yönleri ile tehdit ve risklerinin belirlenmesi; Var olan durumun tespiti.

Finansman, pazarlama, satış, muhasebe, personel, üretim, karlılık, risk, borç, kaynak kullanımı, stok, denetim ve kontrol ile iktisadi etkinlik yapılarının ve politikalarının değerlendirilmesi ve şirket ihtiyaçlarına cevap veren yeni kurumsal yapı ve politikaların oluşturulması;  Masaların çalışma prensiplerine uygun kurulması.

1-Özellikle mali bünyenin analizi ve sürekli olarak izlenmesi, işletme sermayesi gereksiniminin tespiti ve izlenmesi, finansman kaynaklarının değerlendirilmesi, öz kaynak, kredi-borç-alacak politikası, mali risklerin belirlenmesi ve izlenmesi, finansman politikası oluşturulması,

2-İnsan kaynaklarının şirket stratejisine uygun olarak planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için bir insan kaynakları-beşeri sermaye sistem ve politikası oluşturulması, yapılacak işin gereklerine uygun personel alınması,

3- Şirket içinde kadro analizi, fonksiyonel analiz, süreç analizi yoluyla kadro, fonksiyon ve süreçlerin birebir eşlenmesi, olan ile olması gerekenin arasındaki farkın tespit edilerek; optimal ve kurumsal bir organizasyon, kadro, fonksiyon, ve süreç yapısı oluşturulması,

4-Görev, yetki ve sorumlulukların optimal dağılımı, optimal desantralizasyon,

5-Departman ve personel bazında iş tanımlamaları ve iş akımlarının oluşturulması, personel için kısa temel eğitim ve seminerler,

• Şirket içi ve grup içi koordinasyon; Entegre Sistemin Kurulması.

•Raporların sistemden çıkarılması; Rapor Yönetimi.

•Uygulamalı, işbaşı patron eğitimi; Patron Eğitimi.

Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlere ‘sihirli değnek’.... Yeniden Yapılanma

Ayakta kalmak tek başına bir hedef haline geldi.

KOBİ’lerin büyük bir kısmı ‘teknik olarak iflas’ ettiğini bilmediği için batışını büyütüyor.

Tahsilat yapmak  satış yapmaktan daha zor hale geldi.

Yatırım sermayesi  tek başına ayakta kalmayı sağlamıyor. Günümüz koşullarına göre yeniden kurulamayan işletmeler kaçınılmaz sonla karşı karşıya...

*Eskisi gibi para kazanamıyor musunuz?

*Pazarınıza yeterince zaman ayıramıyor musunuz?

*Bankalarla nasıl ilişki kurulacağını bilmiyor musunuz?

*Doğru personel bulamadığınızı mı düşünüyorsunuz?

Piyasalarının ayırt edici niteliği küreselleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı . Buna bir de zamanı, özellikle de çalışma zamanını organize etmenin yeni biçimlerini eklemek gerekir.

*Ödeme telefonlarını ne yapacağınızı bilmiyor musunuz?

*Stoğumu nasıl kontrol altında tutacağımı bilmiyorum mu diyorsunuz?

*ERP ve muhasebe yazılımlarına büyük paralar harcadığınız halde, sorunlarınız bitmedi?

*Pazar payınız mı düşüyor?

*Risk Yönetimini öğrenmek istermisiniz?

 *Bütçe Yönetimini uygulamalı öğrenmek istermisiniz?

*Mevzuata uygun yapılanmayı öğrenmek istermisiniz?

*Vergiden korkmadan planlamanın mümkün olduğunu biliyor musunuz?

ž*Yeni pazarlara mı ulaşmak istiyorsunuz?

ž*Ortak mı arıyorsunuz?
ž*Şirketinizi satmak mı istiyorsunuz?

<span style="&quot;LINE-HEIGHT:" 115%;="" font-family:="" 'wingdings="" 2';="" font-size:="" 10pt;="" mso-fareast-font-family:="" mso-bidi-font-family:="" 2'&#34;="">ž*Kurumsallaşmak mı istiyorsunuz?

Bir kurumun; ihtiyaçları, güçleri, zayıflıkları ve değerleri olan canlı bir varlık olduğuna ve bir birey gibi doğuştan yaratıcı, becerikli bir bütün olduğu inancından yola çıkarak, uyumu sürdürebilecek esnek ve kurumsal bir organizasyon yapısı ve politikası oluşturulması için YENİDEN YAPILANMA.

Genel tabir ‘Vergi Kutsaldır’ der, mutlaka öyle.

Ama biz öncelikle yatırım kutsaldır diyenleriz.

YENİDEN YAPILANMA. DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM.......

YENİDEN YAPILANMA EK ÖDEME Mİ DEMEK?

Sözleşmeyle Garanti Veriyoruz, HAYIR!  Bize ödeyeceğiniz tutar, yanlış satın alımlarından ve yönetimden dolayı, boşa harcanan tutarların sadece küçük bir miktarı olacak ve dönemsel raporlarla ispatlanacaktır.

Proje çalışması, sıkıntıda olduğu bilinen şirketin gerçeğine paralel olarak maaş şeklinde başlayacaktır-nakit dengesi kurulana kadar maaş- büyük miktarda aslen hesabın alacaklandırması şeklinde olacaktır .

Bütçe yönetimine paralel, vergi sonrası karın sözleşmeyle belirlenmiş prim oranı şeklinde devam edecektir.

Proje tamamlandığında sözleşmeye bağlanmış başarı primi  ödenecektir.

YENİDEN YAPILANMA NE KADAR SÜRER?

Minumum  1 faaliyet dönemi.

YENİDEN YAPILANMANIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VAR MIDIR ?

Mali yapıya paralel reorganizasyondan sorumlu koordinatör resmi patron vekili olarak kadrolu çalışacaktır. Arada bir gidip gelen çalışma disipliniyle değil, kadrolu disiplinle çalışılması başarı için esastır. Var olan durumun tespitine paralel, başarı mümkün gözüküyor ise, sözleşme ile çalışma başlayacaktır.

YENİDEN YAPILANMANIN HEDEFİ NEDİR?

Kontrolun  sizde olduğu sisteminiz  kurulacak ve öğretilecektir.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN….

ihsancilingir@vergidanismani.com ADRESİNE "YENİDEN YAPILANMA" BAŞLIĞI ALTINDA İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GÖNDERİN SİZE DÖNELİM

Proje Kordinatörü;  Sema Kaya Karabey

REFERANSLAR

Üniversal Kart Hizmetleri A.Ş.                Kur-Satışa hazırla.

İSMMMO                                             E-Oda Projesi ve Reorganizasyon.                   

Metrans Makine Ltd.Şti                      Kurtar, yabancı ortaklığına hazırla.        

Binay Çikolata Ltd.Şti                        Kurtar, ortak bul.

Sema Kaya Karabey

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olunca Deloite’da denetçi olarak işe başladı. İş hayatına paralel Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.  1994’den itibaren üst düzey yöneticilik yapıyor.  Offshore bankacılığının yanısıra, Ege Bank bünyesindeki kredi kartı birimini, şirket haline dönüştürdü, banka reorganizasyonunda deneyim edindi. İSMMMO’da genel idare müdürlüğü ünvanıyla reorganizasyon ve e-oda projesini yürüttü. Kobi dünyasındaki risklerin artması üzerine Kobi’lerin yeniden yapılanması üzerine çalışmaya başladı. Metrans Makine Ltd. Şti’nde Reorganizasyon ve Mali işler koordinatörlüğü ünvanıyla yeniden yapılanmayı sağladı. En son Binay Çikolata Ltd. Şti’nin reorganizasyonunu tamamladı.

Okunma Sayısı : 3215
Yazdır

VERGİ DANIŞMANI

Vergi hukuku, Uluslararası vergiler, vergi planlaması, işletme planması ve daha bir çok konuda online soru sorabileceğiniz platform.

SON HABERLER

İLETİŞİM