E-BÜLTEN
Vergi Danışmanı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

2014 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

2014  K I D E M  T A Z M İ N A T I  TAVANI
             
 DR.SMMM GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 - 31.12 1982  döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının  yıllık miktarı  30  günlük asgari  ücretin  7.5  katından  fazla  olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :
             
 
1 - Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
             
2 - Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
             
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
             
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
             
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
 
Not : 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik Ek 70inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiş bulunan ve her devlet memurunun almakta olduğu ek göstergesine göre farklılık gösteren bu uygulamaya göre; Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240, ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlara % 200, ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlara %180, ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlara % 150, ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlara % 130, ek göstergesi 2200 (Dahil) - 3600 (Hariç) arasında olanlara % 70, diğerlerine % 40 oranı uygulanacaktır. Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;
 
 
 
01.01.2014 tarihi itibarıyla :
             
1 - Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0,076998    
  1500 x 0,076998 = 115,497  
             
2- Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0,076998    
  8000 x 0,076998 = 615,984  
             
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500, Aylık Katsayısı:
  500 x 0,076998 = 38,499  
             
4- Taban Aylığı Göstergesi : 1000, Taban Aylık Katsayısı : 1,20527  
  1000 x 1,205274 = 1.205,274  
             
5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2 (% 200)
  1500 + 8000 = 9500  
  9500 x 0,076998 = 731,481  
  731,481 x 2 (%200) = 1.462,962  
             
= 115,497 615,984 38,499 1.205,274 1.462,962  
             
 
= 3.438,22 TL.      

Okunma Sayısı : 2287
Yazdır

VERGİ DANIŞMANI

Vergi hukuku, Uluslararası vergiler, vergi planlaması, işletme planması ve daha bir çok konuda online soru sorabileceğiniz platform.

SON HABERLER

İLETİŞİM