E-BÜLTEN
Vergi Danışmanı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.

SERMAYE PİYASASI HUKUKU UYGULAMALARI

SPKn.nu. Madde-1 Bu kanunun konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amasıyla;sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir.

Gerekçe
1-Sermaye Piyasasının Düzenlenmesini Gerektiren Nedenler;
Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların menkul kıymetlerin alım satımı suretiyle tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan ortamın, başka bir ifade ile yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki fon akımını sağlayan aracı kurum ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlarından oluşan modern finansman sisteminin adıdır.

Kanun maddesinde de belirtildiği üzere sermaye piyasasının amacı halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamaktır. Gerekçede de belirtildiği gibi fonların ve menkul kıymetlerin tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan ortamın kurularak modern finans sisteminin kurulmasıdır.

Halkın küçük tasarruflarının değişik şekillerde değerlendirilmesi yanında biz özellikle henüz hisse senetlerini  halka arz etmemiş (halka açılmamış) halka açık olmayan anonim şirketler üzerinde duracağız. Çünkü, halka açık olan ve hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin kadroları mevcut olduğundan bizlere ihtiyaçları bulunmamaktadır.

Ülkemizde şirketlerin çoğu hala aile şirketleri yani kapalı şirketlerdir. Yatırım yapmak istediklerinde finansmanı kendi geleneklerine göre temin ederler. Küçük ama benim olsun fikrinde ısrar ederler. Sermaye Piyasası Kanunu’nda ortak sayısı 250’yi geçen anonim ortaklıklar hisse senetlerini halka arz etmiş sayılırlar. Dışa açılmak istemeyen a.ş.ler ortak sayısının bu sınıra gelmesini istemezler. Aslında küçük tasarruflarını değerlendirmek isteyen halkın aynı zamanda hissedarı olacağı şirketi genel kururlarda bir nevi denetleme imkanı bulması yöneticileri düşündürmektedir.

Halka açık şirket bağımsız dış denetimden geçerek, kamuya sunulan mali tablo ve denetçi raporu ile şeffaflaşmış olmaktadır. Yani güvenilirdir. İhtiyacı olan yatırım finansmanını ya da gerekli sermaye artırımını doğrudan halktan ister. SPKn.nu’nun amacı da budur, aynı zamanda tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması için gerekli düzenlenmeleri yapar. Bu nedenle halkımızın ve şirketlerimizin endişe duymasına gerek yoktur. Küçük sermayelerin birleşerek büyümesi Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi Halka Açık Anonim Ortaklıkların sayısının artması ülkemizin şeffaf ve denetimli olarak iktisadi kalkınması için birer araçtırlar.

Tabiidir ki büyümenin ve halka açılmaların sıkıntıları olacaktır. Ancak dezavantajları olduğu gibi avantajları daha fazladır.

Her türlü soru ve sorunlarınız için bize danışabilisiniz.

DANIŞMANA SORU SOR

Okunma Sayısı : 2567
Yazdır

VERGİ DANIŞMANI

Vergi hukuku, Uluslararası vergiler, vergi planlaması, işletme planması ve daha bir çok konuda online soru sorabileceğiniz platform.

SON HABERLER

İLETİŞİM