Konkordato Danışmanlığı

Hukuk sistemimizde uzun süredir yürürlükte olan iflas erteleme kurumunun ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 19/12/2018 tarihli 7155 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda önemli değişiklikler yapılmış olup iflas erteleme kurumu kaldırılarak konkordato kurumu daha ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.

Kısaca tarif etmek gerekirse borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilmektedir.

Yasal mevzuat dışında Konkordato müessesesinin en önemli temel belgesi borçlu/davacı tarafından hazırlanacak Konkordato Ön Projesidir ve buna ilişkin mali tablolardır. Davacıya geçici mühletin verilmesinden sonraki süreç ise konkordato toplam sürecinin belki de en önemli dikkat edilmesi gereken zaman dilimidir. Bu süreçte, harcama onaylarının alınması, komiserlere verilecek raporların projeye uygunluğunun sağlanması ve kesin mühlet için hazırlanacak ilave bilgi ve belgelerin hazırlanması önem arz etmektedir.

Konkordato ön projesi hazırlama ve Konkordato Komiserliği konusunda son derece tecrübeli olan danışmanlarımız gerek hukuki gerekse mali konularda yardıma hazırdır.

Konkordato Danışmanlığı
İlgili Sorular