Marka Değerleme Danışmanlığı

Markalaşmanın pek çok avantajı bulunmaktadır: Rakiplere kıyasla daha yüksek fiyatlama imkânı, daha az reklam ve tanıtım harcamaları, daha yüksek satış miktarı, talep istikrarı, müşteri sadakati, yüksek satışların sonucu ölçek kazançları, ürün ve müşteri segmentasyonu yapabilmek, ürün yaşam döngüsünü uzatmak, rekabet esnekliğinden yararlanmak vb.

Bu avantajları temsil eden bir varlığın, bir değer olarak bilançoda veya finansal durum tablosunda raporlanması, işletmelerin gerçek finansal durumunun doğru tespit edilmesi, faaliyetlerinin ekonomik performansının doğru analizi ve şirket değerinin doğru ölçümü açısından çok önemlidir. 

Markanın değeri, marka ve şirket yöneticilerinin kararlarında, finansal kaynak sağlayıcılarının analizlerinde, yatırım danışmanlığında, yargıç ve arabulucuların anlaşmazlık çözümlerinde, vergi otoritelerinin denetim ve incelemelerinde, vergi danışmanlarının vergi planlaması ve transfer fiyatlandırması çalışmalarında, kamulaştırma ve satın almalarda ve her türlü varlık değerlemesi işlemlerinde dikkate alınması gerekli bir bilgi kaynağıdır.  

Devralma, satın alma veya lisanslama yoluyla elde edilen markaların değeri, devir, satış, lisans sözleşmesi işlemi sonucunda pazarlıkla ortaya çıkabilir. Diğer taraftan, kredi verenlerin, hissedarların, yatırımcıların markaların satış, devir, lisans vs. söz konusu olmadan da değer tespiti talep etmeleri mümkündür. 

Ancak hem pazarlıkta baz alınacak uzman görüşünün gerekçelendirilmesi hem de işletmede yaratılan markalar için şu soru akla gelir: “Söz konusu maddi olmayan duran varlık hangi değerle kayıt altına alınacak?” Buna bağlı soru ise: “Nasıl değerlenecek?”dir. 

Detay bilgi için: www.markadegeri.com

Marka Değerleme Danışmanlığı
İlgili Sorular