Mesut Erhan Cihan

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetçi,Yönetici Ortak

1969 Nevşehir-Avanos doğumlu Mesut Erhan Cihan, orta ve lise öğrenimini Avanos Lisesinde tamamlamıştır. 1991 yılında Dokuz Eylül Ün. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümünü bitirmiş, akabinde Anadolu Ün. Açık Öğretim Fakültesi, Hukuk Bölümünü (Adalet) 2015 yılında tamamlamıştır.

29.11.1995 yılında S.M.M.M.M Belgesini, 21.01.2013 tarihinde Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını, 18.07.2013 Tarihinde Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Belgesini almıştır. 1996 yılında Nevşehir Avanos' ta kendisine ait MDS S.M.M.M.M Bürosunu kurmuş ve 25.05.2009 tarihinde ofis merkezini Nevşehir'den Kayseri'ye taşımış ve halen Kayseri' de muhasebe, mali müşavirlik ve bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Mesut Erhan Cihan, 2007-2008 yıllarında TÜRMOB, TESMER Sürekli Eğitici (Formatör) eğitimi alarak, birçok ilde Vergi Hukuku, Muhasebe Ve Mali Tablolar Analizi derslerinde seminerler ve eğitimler vermiştir.

Mesut Erhan Cihan ayrıca, 1996-2009 tarihleri arası Nevşehir S.M.M.M.M odasında Disiplin Kurulu Üyeliği Ve Eğitim Komisyonu Başkanlığını yapmıştır. Şu an Kayseri S.M.M.M.M Odasının Eğitim Komisyonu Üyesidir ve bu kapsamda S.M.M.M.M Staja Başlama Ve Yeterlilik Sınavlarına yönelik Finansal Tablolar Analizi ve Maliyet Muhasebesi derslerinde eğitim ve seminerler vermektedir.

Mesut Erhan Cihan; Ticaret Hukuku, Vergi ve Muhasebe, Şirket Kuruluşu, Tasfiye yoluyla fesih, Tasfiyesiz fesih, Nevii (tür) değişikliği, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Denetim ve Mali Revizyon, Muhasebe Sistemi Kurulumu konularında uzmandır.

Yayınlanan makaleleri arasında;

  • 'Şahıs Şirketlerinin Limited Şirket Nevi'ne Dönüştürülmesi' - E-Yaklaşım Dergisi
  • 'Ortaklardan Birinin Talebi Üzerine Ve Haklı Nedenlerden Dolayı Mahkeme Kararıyla Limited Şirket Sona Erebilir Mi?' - Diyalog Dergisi
  • 'Başka Meslek Ünvanında Bulunmayan Sözcük Sorunsalı Ve Çözüm Önerlerimiz' - KS.M.M.M.O Erciyes Dergisi
  • '180 Ve 280 Nolu Hesaplarda Siz Hangi Yöntemi Kullanıyorsunuz'sayılabilir.

Mesut Erhan Cihan'ın halihazırda "Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetçi", "Kamu Gözetimi Kurulu Bağımsız Denetçi" ve "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ünvanları bulunmaktadır.

Mesut Erhan Cihan