Adres Değişikliği ve E-Tebligat

Adres Değişikliği ve E-Tebligat 

19 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete’de  yayımlanan ;

240 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliğinde Adres Nakli  İle İlgili Değişiklikler Yapan 510 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği,

456 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliğinde E- Tebligat Uygulamasında Değişiklikler Yapan 511 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği,. 

özet olarak aşağıda açıklanmıştır. 

Adres Değişikliği İle İlgili VUK 510 Nolu Tebliğ

- Adres değişikliği artık sadece yeni vergi dairesine yapılacaktır.

- Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir.

- Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir. 

Elektronik Tebligatla İlgili VUK 511 Nolu Tebliğ

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Vergi Daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve taşra birimleri 01/01/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.

Görme engelli mükellefler (gerçek kişiler ile şirketlerin kanuni temsilcileri)elektronik tebligat sistemi kullanmayacaktır.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit İnternational