MUHSGK’ da Erteleme

09.02.2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 7) ile; MUHSGK uygulamasına geçiş tarihi olan 01.01.2020 tarihi 2 ay erteleme ile 01.03.2020 tarihine çekilmiştir. 4 pilot ilde uygulanan MUHSGK birleşmesine bu Tebliğ ile, Bursa-Eskişehir-Konya illeri da pilot iller kapsamına alınmış, bu 3 il için uygulama tarihi 01.01.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu 3 il ilk MUHSGK’ yı (Ocak ayı beyannamesini) 26 Şubat 2020 tarihine kadar e-beyanname üzerinden göndermeye başlayacaklardır.

Bu pilot iller dışındaki diğer tüm iller ise başka bir erteleme olmazsa sisteme Mart 2020 beyannamesi ile başlayacaklar ve en geç 27 Nisan 2020 (26 Nisan 2020 Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar göndermeleri gerekecektir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit İnternational