Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - 2

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hazırlanan Kılavuzlar Yayımlanmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçmiştir.

Anılan Beyannamenin kullanılmasına ilişkin olarak hazırlanan kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html 

adresinden ulaşabilirsiniz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Dönem Değişikliği Bildirimi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler.

Aylık mükellefiyet dönmek için bağlı oldukları vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi dairelerine iletebilirler.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit İnternational