Prim Borcu Bulunan Bağ-Kur’lular İle GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanacak

08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07.01.2020 tarihli 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılardan,
  • Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan,

sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 01.01.2020-31.12.2020 döneminde,

  • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde,
  • Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde,
  • Üniversite hastanelerinde,

sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır.

Başka bir ifade ile 2020 yılında; prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular ve GSS prim borcu olanlar özel hastaneler hariç devlet ve üniversite hastanelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit İnternational