14.12.2020 itibari ile çalıştığım kurumdan Arabulucu vasıtası ile ayrılmak durumunda kaldım.İşten ayrılırken aldığım ihbar ve diğer tazminatlardan sene sonu itibari olması nedeni ile çok yüksek oranda vergi kesilerek hesabıma yattı ( toplam 90.000 TL kadar ) . 08.12.2020 tarihinde ise eşim adına sıfır Toyota Corolla araç almıştım ve 30.143 TL KDV ve 55.821 TL ÖTV olmak üzere toplam 85.964 TL ödedim. İşsiz durumda kaldığım için 1 hafta arayla alınan bu verglerin birinin iadesi mümkünmüdür ? Teşekkürler

Sayın AYDIN ÇETİN, 

Toyota Corolla araç için ödediğiniz  KDV ve  ÖTV nin iadesi mümkün görülmüyor.  

Ancak 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden, arabuluculuk sözleşmesine göre size ödenen işe başlatmama tazminatları, ile kıdem tazminatından  Gelir Vergisi  Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi  uyarınca  gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekir, yapıldı ise iade alırsınız. 

Diğer taraftan size ödenen tutar içinde yer  alan ücret mahiyetinde bulunan, ihbar tazminatı ve fazla mesai ödemesi üzerinden ise  vergi kesilir iadesini alamazsınız.

Durumunuzu buna göre değerlendirirsiniz. 

Konuyu bilgilerinize sunarız, saygılarımızla

RoyalCert Audit International