2019 yılı için, gerçek kişinin elde ettği mesken kira geliri, istisna ve götürü giderler düşüldükten sonra net 20.000tl olmakta. Bu kişinin Eurobond faiz geliri de bulunmaktadır. Bu faiz gelirinin kupon ödeme tarihlerindeki kurdan türk lirası karşlığı; a) 15.000tl olması halinde beyan edeceği (veya beyan etmesine gerek olmayan) kira ve/veya Eurobond faizi geliri toplamı ne olmalı? b) 25.000tl olması halinde beyan edeceği (veya beyan etmesine gerek olmayan) kira ve/veya Eurobond faiz geliri toplamı ne olmalı? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Değerli meslektaşım, 

GVK 85. maddesine göre,  bir kişinin tüm gelirleri toplanarak beyan edilir. Bu temel kuraldır. 

Ayrıca GVK 86. maddesinin c bendine göre; 

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmamasıkoşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları, toplanmaz.

Eurobond Faiz  Geliri,  %0 oranında stopaj tabi olduğu için ,  Elde edilen faiz gelirlerinin stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla birlikte 40.000 TL’lik beyan sınırını (2019 yılı için) aşmayan beyan edilmez.

Konut stopaja tabi olmayıp 5.400 TL aşması halinde beyan edilir. 

Burada tartışma  konut kirasının stopaja tabi olmadığı için toplamaya dahil olup olmadığı ile ilgilidir. Görüşümüz, beyan sınırı istisna olmayıp  hesabında stopaja tabi olsun olmasın tüm gelirler toplanır. Sadece istisna hadleri dikkate alınmaz.  

Buna göre; 

a) Net kira 20.000,TL ve Eurobond faiz geliri 15.000 TL ise toplamı 40.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından sadece 20.000,TL konut kirası beyan edilir. Eurobond faiz geliri 15.000 TL ise beyan edilmez.

b) Net kira 20.000 TL ve Eurobond faiz geliri 25.000 TL ise toplamı 40.000 TL’lik beyan sınırını aştığından,  20.000 TL konut kirası ile  Eurobond faiz geliri 25.000 TL toplanarak 45.000 TL  olarak  beyan edilir. 

Bilgilerinize, saygılarımızla

RoyalCert Audit International