Bir daire ve bir dükkan dört hissedarlı ,hissedarlardan biri bu menkulleri kiraya veriyor kira gelirini hisellere pay ve ödeme yaplyor fakat kira gelirini elden aldığından özel usulsuzluk cezasl yiyor 46 000 tl bu ceza hisedarlarada 46 000 tl olarak yazılmak isteniyor bu dogrumudur,hissedarların kira kontratında adl gecmiyor

Merhaba Suleymanarlf  Bey,

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idareleri  üzerinden yapılması gerekir.  Detaylar  268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklamıştır. 

Kira ödeme ve tahsilatlarında banka ve ptt üzerinden işlem yapılmamasının cezası  Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Ceza tutarı konut ve işyeri kira bedelinin  %5’idir. Bu tutardan fazla olmaz. Sorunuzda belirtilen 46.000 TL. ceza hisselere bölünmeden önce yıllık kiranın %5 şi ise ayrı ayrı istenmemesi gerekir. Öte yandan  Ceza kesilmesinde  tapu kayıtları ve beyannameler esas alınır.  Yoksa kira sözleşmesinin tek kişi adına  olması önem arz etmemesi gerekir. 

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit International