Bir önceki sorumda hisse senetlerinin İş Yatırım ABD hesabında olduğunu belirtmeyi unutmuşum. Kurum adına.

Sayın Emre Deniz,

Sizin hisseleriniz yerli banka/aracı kurumda olduğundan önceki düzenlemelerdeki varlık barışı kapsamında değildir. Ancak gelirininizi beyan etmemişseniz, düzenleme olursa vergi affı kapsamında değerlendirebilirsiniz. Aşağıda açıklandığı üzere çifte vergilemeden  mahsup yolu ile sizin tabirinizle  kaçış oluyor. 

Yurtdışında yerleşik şirketlerce dağıtılan karlardan temettü  alan gerçek kişiler elde ettikleri kar payının brüt tutarı (2020 yılı için 2.600 geçmesi halinde bu kar payını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecekler ve kar payı nedeniyle yurtdışında kesilen vergiler, GVK. 123''üncü maddesinde yer verilen esaslar çerçevesinde mahsup edilecektir. (GVK. Md.86/1-d)

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit International