İyi günler, ben bir bağımsız geliştiriciyim ve ilk oyunumu geliştirmekteyim. Bu oyunu Steam (dijital oyun satış/alış platformu) üzerinden global olarak satmak istiyorum. Platformun destek kısmına, bu oyunu satmak için herhangi bir şirket kurmama gerek olup olmadığını sordum ve bağımsız geliştirici olarak satışa sunabileceğimi söylediler. Oyunumu satarken kopya başına Steam, Türkiye ve ABD belirli bir pay alacak. Fakat aklıma takılan kısım şu ki, Türkiye Cumhuriyeti benden herhangi bir şekilde şirket kurmamı isteyecek mi? Ayrıca aylık/yıllık vb. vergiye tabii tutulacak mıyım? Son olarak, bu tip (dijital ürün/yazılım/oyun) şeylerin yasalarına ulaşabileceğim bir site/adres vb. varsa verebilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

Sayın İbrahim Bey,

Geliştirdiğiniz bilgisayar oyununuzun ABD'de mukim firma aracılığıyla online olarak satışı işleminin şahsi mesaiden ziyade bir ticari organizasyona dayanması nedeniyle söz konusu faaliyet kapsamında elde edilen kazancınızın; Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kazancınızdan kesinti yapılmışsa bunları beyan edeceğiniz verginizden mahsup edebilirsiniz. Yine şartları sağlamanız durumunda, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerden elde ettiğiniz kazancın %50’si istisnadır. Şirket kurup Teknoloji bölgesinde bu faaliyeti yapsaydınız 2023 e kadar kazancınızın tamamı istisna olacaktı.  Bu nedenle ister şahsi ister tüzel kişi olarak mükellefiyet tesis ettirmenizi öneririz. 

İlgili site gib.gov.tr

ilgili kanun;  Gelir Vergisi Kanunu 18,37,65, 89. maddeleri ve Özelgeler, 4691 sy Kanun

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit International