Kendi arsama ev yaptım ve 2020 yılında konut tapusuna dönüştü. Yine 2020 de satarsam gelie vergisi ya da değer artış kazancı vergisi çıkar mı?

Sayın Selami Durmaz,

Bu konuda  76 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan düzenleme  aşağıdaki şekildedir.

“Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. “

Bu durumda 2020 yılında konutunuzu satarsanız değer artış kazancının beyan edilmesi gerekiyor. 

Ancak gerek yargı kararları ve bizim  görüşümüze göre, arsanın iktisap tarihinin esas  alınması 5 yıl geçmiş ise veya miras kalmışsa vergi hesaplanmaması gerekir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız, 

Saygılarımızla

RoyalCert Audit International