Merhaba, ben kim milyoner olmak ister yarışmasından 125 bin TL kazandım lakin bunun vergisiyle ilgili internette bazı yerlerde %10 bazı yerlerde ise %20 vergi deniliyor .Bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. teşekkürler.

Sayın Hikmet Karakurt

 

Veraset İntikal Vergisi Kanunun 7 nci maddesinde, Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler, iktisap ettikleri malları 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar(*) ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları,

Kanunun 16 ncı maddesinde de, sözkonusu ikramiyelerde Veraset ve İntikal Vergisi oranının % 20 olarak uygulanacağı hükümleri yer almaktadır.

Daha önce  (7061 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli)  ( 4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değişen ibare; Yürürlük; 01.02.2003)   yüzde 10  olan oran;

7061 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle, 5/12/2017 tarihini izleyen ay başından itibaren   %20  olmuştur.

 

Ayrıca Kanunun 4/e maddesine göre,  kazanılan ikramiyelerin 2021 yılı için 7.703 TL’si Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır. 

 

Bilgilerinize sunarız, saygılarımızla

RoyalCert Audit International