Merhaba. Çinden İngiltere'ye satmak üzere Amazon üzerinde satış yapmak için ürün göndereceğim. Konu ile ilgili olarak VAT almam gerekiyor mu ? nasıl bir yol izlemeliyim ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar Alp SARAÇOĞLU

Sayın Alp Saraçoğlu ;

Çinden İngiltere'ye satmak üzere Amazon üzerinde satış yapmanız KDV  ( VAT)  konusuna girmemektedir. Yasal açıklama aşağıdadır. Başarılar dileriz. 

KDV Kanununun 1 inci maddesine göre Türkiye'de yapılan;

- Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler,

- Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

- Söz konusu maddede belirtilen "diğer" faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler

KDV'ye tabidir.

İşlemlerin Türkiye'de Yapılması

KDV Kanununun 6 ncı maddesinde işlemlerin Türkiye'de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği hükmü yer almaktadır.

Yurtdışındaki İşlemler

KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir.

Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.

Buna göre, Türkiye'deki bir mükellefin;

Yurt dışındaki bir firmanın doğrudan yurt dışındaki başka bir firmaya (mallar

Türkiye'ye gelmeksizin) yapacağı teslimlere ilişkin olarak verdiği aracılık hizmeti,

Yurt dışındaki bir firmanın mallarının, yine yurt dışındaki bir başka firmaya

pazarlanmasına yönelik olarak yurt dışında verdiği satış komisyonculuğu hizmeti

Türkiye'de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye'de faydalanılmadığından

KDV'nin konusuna girmemektedir.

Bilgilerinize, saygılarımızla

RoyalCert Audit International