Merhaba.İyi günler. 2015 tarihinde satın aldığım arsa üzerine mütahitlik karnesi alarak kendi evimi inşa ettirdim ve 2019 da cins tashihi ile meskene dönüştürdüm. Acil satmam gerektiğinde kredili satıştan dolayı (tapuda gerçek değer) çok yüksek vergi çıkıyor.Bu vergiyi verirsem zarar ederim.Sizden sormak istediğim bu verginin hesaplanmasında arsa alım tarihi mi veya oturma rapor tarihi mi, satış tarihi mi v.b. esas alınacaktır. Bir cevabınızda arsa edinme tarihi esas alınır diye yazdığınızı okudum.Bu konuda yargıtay kararı veya ilgili yasa maddeleri v.b. yardımcı olabilirseniz sevinirim.Saygılarımla.

Yönelttiğiniz soruya cevaben, konuyla ilgili  İdarenin düzenlemesini  aynen aşağıda paylaşıyoruz. 

Gelir Vergisi Sirküleri/76

5. Cins Tashihi Yapılan Gayrimenkuller ile Kat Karşılığı Olarak Müteahhit veya Konut Yapı Kooperatiflerinden Alınan Gayrimenkullerin Satılması Halinde İktisap Tarihinin Belirlenmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 16.03.2010 gün ve 2010/4-1697 No.lu Genelgesinde, cins değişikliği (cins tashihi), bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa,  arazi iken, bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanmıştır.

Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün belediyelerce ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği tarih değil, belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak, cins tashihi yapıldığı tarihin esas alınması gerekir.

Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Örnek 5:

Bayan (F)'nin, 05.08.1999 tarihinde satın aldığı arsayı, 23.01.2005 tarihinde kat karşılığı olarak müteahhide vererek almış olduğu gayrimenkuller, 25.04.2007 tarihinde tapuya tescil edilmiştir.

Kat karşılığı alınan gayrimenkuller yeni bir iktisap olarak kabul edilecek ve değer artışı kazancının tespitinde gayrimenkullerin tapuya tescil edildiği 25.04.2007 tarihi esas alınacaktır. Fiilen kullanımın tapu tescilinden önce gerçekleşmesi halinde ise bu tarihin esas alınacağı tabidir.

Diğer yandan bazı Yargı kararları, boş arsaya bina yapımını  servetin el değiştirmesi  olarak değerlendirmektedir. 

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit International