Merhabalar, 2016 senesinde kapattıgım iş yerimden kalan toplam da 50.000 TL tutarında vergi borcum bulunmakda bu borçlara istinaden banka hesaplarımı ve aracıma e-haciz konulmuş durumda, Geçen ay yeni bir şirket açılısı yapmıs bulunmaktayım mevcut olan borcumun yuzde kaçlık bir oranını ödersem hesaplarımda ki ve aracım da bulunan e-hacizleri kaldırabilirim.

Sayın Yasin Ceylan,

6183 sayılı Kanunun “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.

a) Haczi ilk tatbik eden tahsil dairesine yazılı olarak müracaatta bulunulması,

b) Mahcuz malın menkul ve gayrimenkul mallardan olması,

c) Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının ödenmesi,

ç) Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi,

d) Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Görüleceği  üzere,  haciz kalkması için kısmı ödeme uygulaması bulunmamakta, borcun tamamı ödenmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan hesaplarınızda  ve aracınızda  bulunan e-hacizleri kaldırılması için   vergi dairenize müracaatınız halinde,  teminat gösterme, taksitle ödeme seçenekleriniz bulunmaktadır.  

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit International