varlık fonuna devredilen ve yeniden yapılandırmada tamamı ödenen vergi borcunun ödenmesi için ipotek konularak satılmasına karar verilen gayrimenkullerin durumu ne olacak cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Sayın Halil Ersöz, 

Sorunuzda belirtilen varlık fonu olarak TVF’nunu kastettiğinizi varsayarak şu genel bilgilendirmeyi yapabiliriz. 

6741 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF)  sağlanan bazı vergisel ve mali teşvikler, 8’inci maddesinde yer almaktadır.  Bunlar  Türkiye Varlık Fonu ile Fon tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlara tanınmıştır.   Bu hüküm Fon’a aktarılan veya devredilen şirketleri kapsamamaktadır.

Dolaysıyla ipotek konularak satılmasına karar verilen gayrimenkullerin şirketinizdeki durumuna bakmak gerekir.  

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

RoyalCert Audit International