Ali İhsan Özgür Çilingir

Yönetici Ortak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünde tamamladı.

Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans programında "Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Hukuku Açısından Şirket Birleşmeleri" konulu Yüksek Lisans teziyle tamamladı.

Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Doktora programında "Vergi Hukukunda Yorum" konulu doktora teziyle tamamladı. Kariyer hayatına 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda başladı. 1999 yılında Kamera Reklam Şirketler Grubunda mali ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2002 yılında mali müşavirlik bürosu işletmeye başladı. 2002 2009 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında mevzuat danışmanı olarak çalıştı.

Halen vergi ve muhasebe alanlarında danışmanlık hizmetini yürütmekte ve Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe Finans Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosunda görev almaktadır.

Vergi hukuku ve muhasebe alanlarında danışmanlık hizmetleri yanında Marka Değerlemesi ve Transfer Fiyatlandırması konularında uzmanlığı bulunmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

Yayınlanmış Kitapları

 • Vergi Hukukunda Yorum - 2012 / Adalet Yayınevi
 • Acemi Muhasebecinin Rehberi – 2013 / RS Yayıncılık
 • 6222 Sayılı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Yorumlanması – 2012 / RS Yayıncılık
 • Yatırım Teşvik Sistemi – 2012 / RS Yayıncılık
 • KDV Stopaj Uygulamasında Hakkında 117 No'lu Tebliğ'in Getirdikleri – 2012 / RS Yayınclılk
 • 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 2004 / İSMMMO Yayını
 • 5035 Sayılı Bazı Vergilerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Açıklama Kitabı-2004 / İSMMMO Yayını
 • Karşılaştırmalı 4956,4958,4904,4961,4962 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar Açıklama kitabı.-2003 / İSMMMO Yayını
 • 4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve Açıklamaları- 2003 / İSMMMO Yayını
 • 4811 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ve Açıklamaları- 2003 / İSMMMO Yayını
 • Vergi Barışı Kanunu Açıklamalı-Örnekli Sirküler-İSMMMO Yayınları-2003 / İSMMMO Yayını
 • İSMMMO 2002 Vergi Raporu-2002

Yayınlanmış Makaleleri

 • 2007 Bütçesinin Değerlendirilmesi – (Ekonomix – Ocak 2007)
 • 2007 Yılında Ekonomide Beklentiler – (Ekonomix – Şubat 2007)
 • Cari Açık Sorunu – (Ekonomix – Nisan 2007)
 • Kayıtdışı Ekonomi – (Ekonomix – Mayıs 2007)
 • Seçim Ekonomisi – (Ekonomix – Haziran 2007)
 • Kalkınma Ve Koalisyon – (Ekonomix – Temmuz 2007)
 • İnovasyon (Ekonomik Önemi Olan Yenilik), Refah ve Kalkınma - (Ekonomix - Ağustos 2007)
 • Toplumsal Kötülük Olarak Yolsuzluk – (Ekonomix - Eylül 2007)
 • Uzlaşma Mekanı Devlet – (Yarın – Eylül 2007)
 • Mali Müşavirlerin Denetimden Doğan Sorumluluğu – (Vergi Dünyası- Nisan 2005)
 • EURO Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası (Vergi Dünyası- Kasım 2004)
 • 3568 Sayılı Yasa'ya Göre Bağımsız Denetçinin Nitelikleri (Mali Çözüm-65.Sayı,Ocak 2004)
 • Serbest Meslek Erbabının Gelir Vergisi Kanununa Göre Kesintiye Tabi Tutulan Vergilerinin Mahsup Ve İade İşlemleri (Vergi Dünyası-Şubat 2003)
 • Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerin Birleşmesine İlişkin Kavram Ve Unsurlar (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,Şubat 2003)
 • Değersiz Alacaklar Ve Muhasebeleştirilmesi (Mükellefin Dergisi,Şubat 2003)
 • Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerin Birleşmesinde Külli Halefiyet İlkesi (Vergi Dünyası Dergisi,Ağustos 2002)
 • Suçla Mücadelede Vergisel Enstrümanlar (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,Ağustos 2002)
 • Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Birleşmesi Esnasında Yapılması Gereken İşlemler (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog-Aralık 2002)
 • Uluslararası Maçlarda Açıkhava Reklamlarının KDV Karşısındaki Durumu (Vergi Dünyası Dergisi,Eylül 2001)
 • Yatırım Teşvikleri (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,Ağustos 2001)
 • Yatırım Teşvikleri (İTKİP Dergisi,Temmuz 2001)
 • İhracatta KDV İadesi Kolaylığı (Ekovitrin,Haziran 2001)
 • Pratik Vergisel Bilgiler (Ekovitrin,Şubat 2001)
 • Ekonomik Krizden Kurtulma Yolları (Ekovitrin,Nisan 2001)
 • Venture Kapital (Kuşak Dergisi,Eylül 1994)

Verdiği Konferanslar&Dersler

 • Venture Capital / Ankara Müstakil Sanayici Ve İş Adamları Derneği / 1994
 • Yatırım Teşvikleri / İTKİP / 2001
 • Özel Tüketim Vergisi / İSMMMO Şişli Şubesi / 2002
 • Enflasyon Muhasebesi / Gelişim Platformu / Şubat 2004
 • Enflasyon Muhasebesi / Arıkanlı Holding / Mayıs 2004
Ali İhsan Özgür Çilingir