Bülent Yıldırım

Yönetici Ortak, YMM, Bağımsız Denetçi, Türkiye Başkanı

Bülent Yıldırım Avanos / Nevşehir doğumlu olup, Kayseri Ticaret Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

10 yıl süre ile T.C. Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanlığı yapmıştır.

Kamu deneyiminin devamında mali koordinatör, genel koordinatör ve genel müdür olarak özel sektörün birçok bölümünde yer almıştır. Gruba bağlı şirketlerin muhasebe ve finansman bölümünün yeniden yapılandırılması ve yönetimi, iç denetim biriminin oluşturulması ve yönetimi, yönetim kurulu raporlamalarının oluşturulması ile grubun yabancı ortaklarına raporlamaların oluşturulması ve kontrolü işlemlerini fiilen yönetmiştir.

Yurt dışı markaların temsilciliğinin alınması ve bu markalara ilişkin yurt dışı ortaklıkların kurulması projelerinin içinde bulunmuştur. Bu temsilciliklere ait perakende mağazacılığın oluşturulması projelerinin muhasebe, finans ve bilgi işlem bölümlerinin kurulmasını yönetmiştir.

İmalat faaliyetinde bulunan bir şirketin yeniden yapılanarak imalat ve satış organizasyonunun yeniden yapılanmasını yönetmiş, imalatın bir bölümünün fason olarak yurt içinde bir bölümünün ise yurt dışında yapılması için organizasyonlar oluşturmuştur.

Sanayi ve perakende sektöründe faaliyette bulunan birçok firmanın yeni hissedarlara satışında bulunmuş ve koordine etmiştir.

Bülent Yıldırım, özellikle mali ve yönetimsel sorunları olan şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olup, iflasın ertelenmesi müessesesi çerçevesinde Ticaret Mahkemesi nezdinde bilirkişi ve kayyımlık tecrübesi de bulunmaktadır.

Mali ve vergi konusunda yayımlanan dergilerde birçok mesleki makalesi bulunmaktadır.

Yatırım teşvik mevzuatı konusunda seminerler vermekte olup, Organize Sanayi Bölgelerinde danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.

Bülent Yıldırım