Muzaffer Küçük

Vergi Grup Başkanı, YMM, Bağımsız Denetçi, Yönetici Ortak

Gülnar/Mersin doğumlu olan Muzaffer KÜÇÜK, Lise öğrenimini Anamur Lisesi, Yüksek öğrenimini Gazi Ün. İİBF İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Ayrıca İngilizce eğitimi almış, ABD'de 1 yıl süreyle mali konularda araştırma yapmıştır.

Kamu kesiminde "Maliye Bakanlığı" bünyesinde 20 yılı aşkın bir süre çalışmıştır. Hesap Uzmanı olarak başladığı kamu hizmetinde ayrıca, Komisyon Üyelikleri, Kurul Üyeliği, Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca bu dönemde Hesap Uzmanları Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ve Kamu Gözetim Kurumunda; Vergi Hukuku, Muhasebe, Finans ve Mali Tablo Analizi konularında uzmanlık eğitimleri vermiştir.

Kamudaki görevinden Kasım 2012 itibariyle ayrılan Muzaffer KÜÇÜK, bu tarihten itibaren Türkiye'nin önde gelen yerli ve yabancı Özel Sektör Kuruluşlarına mali danışmalık, denetim, raporlama, eğitim ve süreç yönetimi hizmetleri vermiştir. Çeşitli özel sektör kuruluşlarında yaptığı; yeniden yapılanma, işletme içi muhasebe organizasyonu, mali yapı ve finansal revizyon, yönetim danışmanlığı, devir ve birleşme, risk yönetimi, denetim süreci ve dava yönetimi hizmetleri bunlardan bazılarıdır.

Çeşitli zaman ve yerde, "Dönem Sonu İşlemleri", "Mali Tablo Analizi" ve "AR-GE Teşvikleri" konusunda konferanslar vermiştir. İşletmelerde "Kriz Yönetimi" ve "Kriz Döneminde Yeniden Yapılanma" konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Hakemli dergilerde yayımlanan, ekonomi, hukuk ve mali konularda 200'ü aşkın bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Yayımlanmış Bilimsel Eserleri;

 • “Değerleme” Konulu Kitabı, 2018
 • “Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar’’, Açıklamalı, Yorumlu ve Değişir Yapraklı Kitabı, 5 Cilt, (Ortak), 2000 - 2014
 • ‘’Bütün Yönleriyle Geçici Vergi’’ Konulu Kitabı, (Ortak), 2003
 • “Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” Konulu Kitabı, 2 Cilt, (Ortak), 2016
 • ‘’Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması’’ Konulu Kitabı, 2012
 • ‘’Kurum Kazançlarının Tespiti, Beyanı ve Vergilendirilmesi’’ Konulu Kitabı,
 • ’Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Kılavuzu’’, 21 Fasikül, El Kitabı, 1998-2018
 • ‘’Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri’’, 21 Fasikül, El Kitabı, 1998-2018
 • “Matrah Artırımı, Varlık Barışı, Borç Yapılandırma”, 6736 Sayılı Kanun, El Kitabı, (Ortak), 2016
 • “Vergi Barışı - Alacakların Yapılandırılması”; 7143 Sayılı Kanun, El Kitabı, (Ortak), 2018
 • Vergi Usul Kanununa İlişkin Olarak “Gelir İdaresi ile İdari Yargı Arasında Ortaya Çıkan Görüş Ayrılıklarının İrdelenmesi’’ konusunda yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 1995

Muzaffer Küçük; Vergi ve Ticaret Hukuku, Değerleme, Süreç Yönetimi, Muhasebe Sistemi ve Muhasebe Standartları, Mali Tablo Analizi, Mali Revizyon ve Yeniden Yapılanma konularında uzman olup; "Yeminli Mali Müşavirlik" ve "Bağımsız Denetçi" yetki belgelerine sahip bulunmaktadır.

Muzaffer Küçük