Ömer Çakıcı

YMM, Bağımsız Denetçi, Hukuk Grup Başkanı, Yönetici Ortak

Torul / Gümüşhane doğumlu olan Ömer Çakıcı, İstanbul 50. Yıl Çağlayan Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi (Konsantrasyon alanı Makro Ekonomi Politikaları, Büyüme ve Dünya Ekonomisi) alanında şeref derecesi (The Highest Distinction) ile tamamlamış olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku ABD'de doktora eğitimine devam etmektedir.

Ömer Çakıcı; 1997-1999 yılları arasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı, 1999-2005 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2005-2007 yılları arasında Maliye Bakanı Ekonomi Danışmanı olarak görev yapmış, makro ve mikro ekonomik analiz, finansal piyasalar ve sektörel ekonomik analizlere bağlı olarak, ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği günlük raporlar ve Türkiye'nin makro ve mikro ekonomik sorunlarının analiz edilmesi ve çözüm önerileri ile küresel ekonomiye ilişkin detaylı ekonomik raporlar hazırlamıştır.

2009-2010 arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2010-2013 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında KDV ve Diğer Dolaylı Vergilerden sorumlu Grup Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013 yılı sonuna doğru kamu görevinden ayrılmış olup, halen Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini devam ettirmektedir.

2011 yılında "Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık" konulu araştırma eseri, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışmasında üçüncülük ödülü kazanmıştır Yine Haziran 2011'de EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Kurumu) tarafından düzenlenen seminerlere katılmış ve "Strateji Yönetimi", "EFQM Modeli ve Özdeğerlendirme" ve "Liderlik" konularını kapsayan kalite yönetimi alında sertifikalar almıştır.

Hukuk, ekonomi, finans, bütçe ve vergi alanlarında yayımlanmış 50'den fazla makalesi bulunan Ömer Çakıcı'nın hukuk ve vergi alanındaki makaleleri arasında;

  • Yeni Çek Yasası, Ankara 2003
  • Tüm Yönleriyle Çek, TOBB Yayınları, Ankara 2003
  • KDV Tevkifatı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011
  • KDV İndirimli Oran ve İade, TÜRMOB Yayınları-444, Ankara 2012
  • BSMV -Teori-Mevzuat-Uygulama, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul 2014
  • KKDF -Teori-Mevzuat-Uygulama, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul 2014 sayılabilir.

Ömer Çakıcı vergi hukuku, makro ve mikro ekonomi, ülke profilleri, ekonomik problem tahlilleri ve çözüm önerileri, ekonomik beklentiler ve tahminler, ekonomik ve finansal alanlarda akademik ve pratik eğitimler, detaylı finansal analiz metodları, trend analizi, risk analizleri, genel hukuk, vergi hukuku, karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, organize suçlarla mücadele, vergi ceza sistemi konularında uzman olup, ülke çapında vergi ve ekonomi konularında çok sayıda seminer ve konferans vermiştir

Ömer Çakıcı