Osman Ferhat Çanakkale

Vergi Teknolojileri Grup Başkanı, YMM, Bağımsız Denetçi, Ortak

Ankara doğumlu olan Osman Ferhat Çanakkale, Yahya Kemal Beyatlı Lisesi ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur.

11 yıl süre ile Vergi Müfettişi olarak çalışan Çanakkale, Kamu deneyimi sürecinde 4 yıl süre ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi'nde Uyum Analizi ve Değerlendirme Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüş olup, bu görevi sırasında birçok proje geliştirmiş ve yönetmiştir. Görev aldığı başlıca projeler arasında "KDV İadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA"), "Sahte Belge Risk Analiz Sistemi (SARP)", "Veri Görselleştirme ve Risk Analiz Sistemi", "Önceden Hazırlanmış Kira Beyan Sistemi", "Elektronik Yoklama Sistemi" ve "Mükellef Karne Sistemi" sayılabilir.

Osman Ferhat Çanakkale; Hollanda Gelir İdaresi ile birlikte yürütülen Türkiye'de e-Ticaretin İzlenmesi ve Mükellef Uyumunun Arttırılması Projesi'ni koordinatör olarak yönetmiş ve bu proje ile Maliye Bakanlığı takdirnamesi almıştır.

Çanakkale'nin uzmanlık alanları arasında veri analizi, risk skorlaması, veri görselleştirme ile risk ölçme ve değerlendirme konuları bulunmakta olup; e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamaları alanında da çalışmalarda bulunmuştur.

Osman Ferhat Çanakkale ayrıca; OECD'nin düzenlediği "Vergi İdaresinde Etkinlik ve Verimlilik" seminerinde Vergi Uyum Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi-Türk Gelir İdaresi Örnek Uygulamaları Sunumunu, BKM (Bankalar Arası Kart Merkezi) ve Adalet Akademisi tarafından organize edilen "Tefecilik Suçu ve Hukuki Sonuçları" Seminerinde POS'lu Tefecilik ve Gelir İdaresinin Uygulamaları Sunumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen birçok seminerde "Vergisel Risk Ölçme Sistemleri" üzerine sunumlar gerçekleştirmiştir.

Osman Ferhat Çanakkale