Serkan Önder Dinç

Yönetim Muhasebesi Grup Başkanı, Yönetici Ortak, Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi

Kayseri doğumlu olup, Kayseri Samiyangın Anadolu Ticaret Lisesi ve Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.

Çeşitli sektörlerde ticaret danışmanlığı, müşavirlik ve dış ticaret işlemleri yapmıştır.

Değişik özel sektörlerde 1990 yılından başlayarak amatör olarak muhasebe ve dış ticaret alanlarında faaliyet göstermiş 2000 yılından sonra profesyonel ve kurumsal olarak firmalarda muhasebe ve finans alanlarında şirketlerin yeniden yapılandırılması şirket yönetiminin belirlenmesi, faaliyet tabanlı muhasebe sistemine uygun maliyet altyapılarının kurulması ve ERP sisteminde şirket maliyetlerinin yapılanması, kurumsallaşmaya başlayan firmalarda muhasebe, mali müşavirlik, denetim ve tasdik hizmetleri, KDV-ÖTV iade hizmetleri, kurumsal finansal, iç denetim, hile denetimi, vergi danışmanlığı ve risk analizi ve yönetimi, eğitim bilgi teknolojileri, vergi uyuşmazlıkları, ticari – adli muhasebe işlemleri, şirket kuruluşları, tasfiye, şirket birleşmeleri ile küresel yönetim sistemine uymayan yönetim biçimlerinin rapor edilmesi, danışmanlık ihtiyaçları için özel hizmet ve raporlamalar sunarak şirket faaliyet yapısını karşılayan bir muhasebe ve denetim alanlarında sistemler kurmuş ve bu alanlarda sektörel firmaların finansal verilerinin analiz edilerek raporlamalarını yapmıştır.

Sanayi ve imalat sektöründe bulunan firmaların yeniden yapılandırılması imalat ve satış organizasyonunun yeniden yapılanması ERP muhasebe sistemlerinin kurulum ve yönetimini yapmıştır. Şirketlere vergi konularında danışmanlık yapılmakta ayrıca vergi davalarında bilirkişilik ve vergi dava danışmanlığı yapmaktadır.

Şirketlere yapılan denetimlerde şirketlerin yeniden yapılandırılmasında belirlenen sorunları, önerilen zayıflıkları gidermek kritik kontrol ve operasyonel yardımlarla ve kararlarla sorunu uygulamaya Ortak Ofis, Risk ve Finans ile işbirliği içinde çözüm önerileri çerçevesinde alt yapı faaliyetleri yapmıştır. Türk Ticaret Hukuku kapsamında şirketlerin yapılandırılması ve ana sözleşmelerinin denetimlerini yapmış, Ticaret Mahkemesi nezdinde bilirkişilik yapmakta olup, Özel Basın Yayın Televizyon kuruluşlarında (TV- Kayseri - Elif TV) şirket yönetimi, vergi ve mali konularda haftalık TV programı yapmakta ve haftalık yerel gazetede yazılar yazmaktır. Şirket yönetimi, mali ve vergi konularında dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanmaktadır.

Serkan Önder Dinç