Tamer Gençoğlu

YMM, Yönetici Ortak

1968 doğumlu Tamer Gençoğlu, Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur.

1989-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapan Tamer Gençoğlu, 21.11.1996 tarihi itibariyle Denizli Çimento T.A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Akabinde, 1998-1999 yılları arasında Erikoğlu Holding'de Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Tamer Gençoğlu, 2000 yılından kurucusu olduğu şirketler bünyesinde yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Uzmanlık alanları arasında;

Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri

  • Yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlığı
  • Şirket değerlemeleri
  • Şirket satın alma ve satış operasyonları
  • Şirket bölünmeleri, birleşmeleri
  • Sermaye artırımı, azaltımı, tasfiye işlemleri
  • Yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmaları
  • Şirket muhasebe sistemlerinin kurulması
  • Bütçe ve raporlama sistem ve alt yapılarının oluşturulması
  • Risk odaklı iç denetim alt yapısının oluşturulması sayılabilir.
Tamer Gençoğlu