Genelgeler

MUHSGK İle İlgili Önemli Duyuru
 • 06 February 2020
 • Sayı: 2020/15-1
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 01.02.2020 ve 03.02.2020 tarihlerinde iki adet duyuru yayımlanmıştır.
İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler
 • 03 January 2020
 • Sayı: 2020/02
31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile ihracat bedelinin getirilmesine yönelik düzenlemeler özeti.
2020 Yılı Vergi Usul Kanunundaki Hadler ve Cezalar
 • 02 January 2020
 • Sayı: 2019/58
Değerli abonemiz 27 Aralık 2019 gün ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 513 Seri Nolu Vergi Usul Genel Tebliğinde 2020 Yılı  Vergi Usul Kanunundaki Hadler ve Cezalar yayımlandı. 2019 Yılında uygulanan rakamlarla birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.
2019 Yılı Yeniden Değerleme ve Faiz Oranları
 • 24 December 2019
 • Sayı: 2019/56
23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlenmiştir.
Turizm Payı Mükellefiyeti İçin Başvuru Süresi
 • 06 November 2019
 • Sayı: 2019/49
Turizm Payı Mükellefiyet Tesis Edilmesi İçin Son Başvuru Süresi 18 Kasım Tarihidir.
509 Sıra Numaralı VUK Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler
 • 22 October 2019
 • Sayı: 2019/47
19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği ile;  daha önce elektronik belge ile ilgili yayımlanan 397,415,421,443,462,463 ve 487 nolu tebliğler yürürlükten kaldırılarak birleştirilmiştir.
Gecikme Zammı Oranı %2 oldu.
 • 03 October 2019
 • Sayı: 2019/41
Gecikme Zammı Oranı %2 oldu.
Turizm İşletmelerinden Turizm Payı Alınacak
 • 22 July 2019
 • Sayı: 2019/35
Turizm İşletmelerinden Turizm Payı Alınacak