Genelgeler

2020 Yılı Bazı Tutarlar, Oranlar
 • 02 January 2020
 • Sayı: 2019/61
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlendi. Bilindiği üzere gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulanır.
İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacağı Talep Süresi
 • 10 December 2019
 • Sayı: 2019/54
Bilindiği üzere,KDV Genel Uygulama Tebliğinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmiştir. Tebliğde iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerektiği belirtilmiştir.
SGK, Tahakkuk-Tahsilat Sürelerine İlişkin E- Posta Gönderecek
 • 21 October 2019
 • Sayı: 2019/44
SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.10.2019 tarih ve E.15121183 sayılı Genel Yazı ile artık bundan böyle; işverenlerin belge verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçlarının yasal sürelerini geçirmemeleri amacıyla SGK’ da kayıtlı e-Posta adreslerine SGK İl Müdürlüklerince elektronik posta yoluyla uyarı mesajı gönderilecektir.
Merkez Bankası Faiz Oranları
 • 11 October 2019
 • Sayı: 2019/42
Reeskont Hesaplamalarında Uygulanacak Faiz Oranı Yıllık %18,25 Oldu.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Bilgi Verme Zorunluluğu - Hatırlatma
 • 27 May 2019
 • Sayı: 2019/31
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Bilgi Verme Zorunluluğu - Hatırlatma
Mayıs Ayında Yapılacaklar
 • 16 May 2019
 • Sayı: 2019/28
Mayıs Ayında Yapılacaklar
Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.
 • 29 March 2019
 • Sayı: 2019/26
Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.
Konkordato Sürecinde “Şüpheli Alacak” Uygulaması
 • 18 February 2019
 • Sayı: 2019/15
Konkordato Sürecinde “Şüpheli Alacak” Uygulaması