Genelgeler

2020 yılı Ocak Ayından İtibaren E-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderilemeyecek
 • 10 January 2020
 • Sayı: 2020/06
2020 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte e-bildirge sisteminde SGK tarafından yapılan Duyuru ile; 2020/Ocak ayından itibaren sigortalıların sigortalı hizmetleri yetkili vergi dairesine verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilecek, e-bildirge v.1 yerine e-bildirge v.2 uygulaması kullanılacaktır.
Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi
 • 03 January 2020
 • Sayı: 2020/04
2020 yılı Ocak ayından itibaren “hatalı teşvik kaydı bulunan iş yerlerince, aynı veya farklı teşvik kanun numaralı aylık prim ve hizmet veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi düzenlenmesi ve hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin, hatalı teşvik listesindeki kayıtları düzeltilmediği sürece 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında (7103 sayılı Kanun ile getirilen) geriye yönelik teşvik değişikliği taleplerinin işleme alınmayacağını bildirmiştir.
2019 Yıl Sonu Yabancı Para Değerleme Kurları - DÜZELTME
 • 03 January 2020
 • Sayı: 2020/01
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ınca henüz tebliğ edilmemiş olmakla beraber, 31.12.2019 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankası’ nca  30.12.2019 tarihinde belirlenen  aşağıdaki kurlar dikkate alınır.
MUHSGK
 • 02 December 2019
 • Sayı: 2019/52
Gelir İdaresi Başkanlığı 25.11.2019 tarihinde ve https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html sayfasında MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) hakkında yaptığı duyuru önemine binaen olduğu şekli ile aşağıda gösterilmiştir.
17103-27103 Sayılı Teşviklerden Yersiz Yararlanma
 • 13 November 2019
 • Sayı: 2019/50
SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.11.2019 tarihli E.17331001 sayılı yazı çerçevesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.
27 seri numaralı KDV Tebliğ İle İlgili Yapılan Açıklamalar
 • 16 October 2019
 • Sayı: 2019/43
15 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan 27 Seri Numaralı Tebliğ İle KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Aşağıdaki Değişiklikler Yapılmıştır
SGK, Kişisel Sağlık Verilerini Sağlık Bakanlığıyla, Ticari Sır Verilerini T.C. Merkez Bankasıyla Paylaşabilecek.
 • 29 July 2019
 • Sayı: 2019/37
SGK, Kişisel Sağlık Verilerini Sağlık Bakanlığıyla, Ticari Sır Verilerini T.C. Merkez Bankasıyla Paylaşabilecek.
Kambiyo Muameleleri Vergisi
 • 16 May 2019
 • Sayı: 2019/29
Kambiyo Muameleleri Vergisi