Genelgeler

Esnaf Ahilik Sandığı Uygulaması 01.01.2020’de Yürürlüğe Girdi.
 • 20 January 2020
 • Sayı: 2020/11
6824 sayılı Kanunla esnaf ahilik sandığı uygulamasına 01.01.2018 tarihinde geçileceği düzenlenmişken 7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu uygulama 2 yıl ertelenmiş, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştı. Buna göre, esnaf ahilik sandığı 01.01.2020’de yürürlüğe girmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı MUHSGK Uygulaması Konusunda Sirküler Yayımladı.
 • 16 January 2020
 • Sayı: 2020/10
13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı,
Ücretler İçin Talep Edilmesi Halinde Ayrı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilebilir.
 • 15 January 2020
 • Sayı: 2020/09
13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların,
Prim Borcu Bulunan Bağ-Kur’lular İle GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borcu Olanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanacak
 • 10 January 2020
 • Sayı: 2020/07
08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07.01.2020 tarihli 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılardan, Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan,
2020 yılı Ocak Ayından İtibaren E-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderilemeyecek
 • 10 January 2020
 • Sayı: 2020/06
2020 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte e-bildirge sisteminde SGK tarafından yapılan Duyuru ile; 2020/Ocak ayından itibaren sigortalıların sigortalı hizmetleri yetkili vergi dairesine verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilecek, e-bildirge v.1 yerine e-bildirge v.2 uygulaması kullanılacaktır.
7194 Sayılı Kanunla Binek Otomobillerine Getirilen Düzenlemeler
 • 10 January 2020
 • Sayı: 2020/05
Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddeleriyle, 1/1/2020 tarihinden itibaren  Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı ve 68 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin ticari ve serbest meslek kazancından kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir.
Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi
 • 03 January 2020
 • Sayı: 2020/04
2020 yılı Ocak ayından itibaren “hatalı teşvik kaydı bulunan iş yerlerince, aynı veya farklı teşvik kanun numaralı aylık prim ve hizmet veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi düzenlenmesi ve hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin, hatalı teşvik listesindeki kayıtları düzeltilmediği sürece 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında (7103 sayılı Kanun ile getirilen) geriye yönelik teşvik değişikliği taleplerinin işleme alınmayacağını bildirmiştir.
Ürünlerin KDV Oranında Yapılan Değişiklikler
 • 03 January 2020
 • Sayı: 2020/03
02/01/2020 tarihli ve 30996(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirilmiştir.